Brønnøyprofessor med krass kritikk mot Økokrim i Finnes-saken