Jehovas vitner økte gaveinntektene i Norge med 20 millioner kroner i 2023, til totalt 118 millioner. Det gjør at trossamfunnet går med 5,9 millioner kroner i overskudd, viser trossamfunnets årsregnskap, som er regnet fra september 2022 til august 2023, skriver Vårt Land.

Trossamfunnet har ikke mottatt offentlig tilskudd for sine medlemmer siden 2021 fordi staten mener Jehovas vitners eksklusjonspraksis er i strid med trossamfunnsloven.

Jehovas vitner har svart med å saksøke staten. Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett der det skal avgjøres om trossamfunnet skal få offentlig støtte, og om de igjen får bli registrert som trossamfunn i Norge.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i 2021 utgjorde om lag 16 millioner kroner. Når rettssaken starter, vil de kreve at staten etterbetaler 51 millioner kroner for de tre årene, med renter.