VG s undersøkelse viser at bare 2 av 10 Rødt-velgere opplever redusert sannsynlighet for å stemme på partiet igjen ved høstens kommunevalg. Dermed har ikke solbrillesaken hatt noe påvirkning på 8 av 10 Rødt-velgere.

1223 personer har svart på undersøkelsen. Blant dem har 319 oppgitt at de har stemt på eller vurdert å stemme på Rødt tidligere.

Til tross for at velgernes tillit står sterkt ved Rødt, har tilliten til Moxnes som partileder sunket. Litt over halvparten av Rødt-velgere sier de har fått svekket tillit til partilederen. Totalt har 7 av 10 i befolkningen opplevd svekket tillit til Moxnes, uavhengig av hva de har stemt eller vurdert å stemme før.

– Det er veldig forståelig at folk reagerer. Saken er kritikkverdig og alvorlig, sier Marie Sneve Martinussen, som er fungerende partileder for Rødt mens Moxnes er sykmeldt, til avisa.