Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa i Klassekampen denne uken at han har foreslått Bodø som sted for en ny, fremskutt Nato-kommando i Nord-Europa.

Jurist og konfliktforsker Cecilie Hellestveit synes det er et spennende forslag, men hun er klar på at russerne vil tolke dette som en økning av spenningen i nord.

– Det kan bli oppfattet som en fiendtlig handling. Dette er et område som er av svært stor strategisk betydning for Russland, det gjør det vanskelig for oss, sier hun til Klassekampen.

Hellestveit får støtte fra Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole.

– Sett med russiske øyne vil dette tolkes som at erkefienden USA forsterker det militære fotavtrykket i Nord-Europa, sier han.

De to forskerne er enige om at Sverige og Finlands inntog i Nato gjør det både ønskelig og mulig å endre kommandostrukturen i Nato og etablere et nytt hovedkvarter i Nord-Norge. Heier sier at selv om russerne ikke vil bli glade for en slik endring, vil de ha en viss forståelse for det.

Også Hellestveit tror det er nå Nato har et mulighetsvindu der et slikt hovedkvarter kan etableres uten å skape altfor mye støy i Russland.