Avinor: Mangler i kontrakt, dårlig fjell, feil masseberegning, manglende miljøutredninger, feil pris, mulig forsinkelse

foto