FHI mener å se effekten av vaksinering av eldre

foto