Håper på drift i AK-maskiners gamle lokaler på Berg

foto