Den nye sykehus­direk­tøren ser tre hoved­utford­ringer fremover