Oppdrettsselskap har fått varsel om tvangsmulkt

foto