Legene stiller spørsmål om forsvarligheten ved legevaktsamarbeid