Brønnøy lyser ut etter lærere igjen, for få kvalifiserte søkere