Nesten alle evakuerte tilbake etter jordras ved Støren