Frivil­lige butikk­drivere håper å få flere kolleger

foto