Brønnøy­kompo­nist tok opptak av tyve fugle­arter, nå fremføres verket i kirke