Bilder: Stor oppslutning om fakkeltoget for fødestua

foto