Bilder: Stor oppslutning om fakkeltoget for fødestua

Det er stor oppslutning rundt fakkeltoget. Foto: Bente Milde