Denne kommunen setter av to millioner til å kjøpe boligtomter

Vevelstad har slitt med synkende folketall de siste årene. Ifølge SSBs prognoser vil det nå stabilisere seg. Foto: Ronny Lien