Kommunen må selv dekke kostnaden for vannskade etter salg

foto