Helgeland-selskaper ble hørt om havopp­drett

foto