Statsforvalteren både fraråder og gir tillatelse til en og samme oppdrettslokalitet

foto