Ekstremværet fikk dødelig utfall for oppdrettslaks