– Dette betrakter jeg som grov diskriminering og forskjellsbehandling

foto