Brakvalg for bondeparti i Nederland kan få ringvirkninger i Europa

foto