Salgsforbudet i Sverige gjelder med umiddelbar virkning.

– Easee har ikke blitt pålagt å tilbakekalle ladebokser i Sverige. Vi følger situasjonen tett og vil oppdatere våre kunder når vi har mer informasjon, skriver Tibber i en melding på sine hjemmesider.

I en pressemelding skriver Easee at de vil anken Elsäkerhetsverkets avgjørelse.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl.

Den svenske tilsynsmyndigheten opplyste i februar at de mener produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet påpeker svenskene at boksene mangler jordfeilbrytere. Dermed oppfyller ikke laderne kravet til likestrømsvern, mener Elsäkerhetsverket. Det var Teknisk Ukeblad som meldte om problemene først.