Forsvaret inngår kontrakt om nye radaranlegg

foto