Styre­leder til ambu­lanse­båtsaken: Viser til klinikk­sjefens forkla­ring