Virksomheten står bokført med i overkant av 7 millioner kroner i driftsinntekter i 2022, en nedgang på 13 prosent fra 2021. Driftsresultatet går fra et underskudd på 67 000 kroner til om lag 1 millioner kroner i pluss.

Resultatet før skatt er i underkant av 1 millioner kroner. Det er en oppgang på omtrent 1 millioner kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 20 prosent. Det er selskapets nest høyeste lønnsomhet noensinne. Høyest var marginen i 2002. Da var tallet 20.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 21 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen transport er tilsvarende snitt 10 prosent.

Fakta om Gravvik Sjøtransport

Gravvik Sjøtransport ble opprettet i 1988. Hovedbransjen er utenriks sjøfart med gods.

Største aksjonær er JIP Invest AS, som eier 36 prosent av aksjene. Eierne tok ikke ut utbytte forrige år.

Daglig leder er Per Børre Pedersen (42), mens Jon Inge Pedersen (65) er styreleder.

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Gravvik Sjøtransport den minste av åtte bedrifter innen sin spesifikke bransje i Trøndelag.

Bedriften er også den 319. største på landsbasis. Det finnes åtte selskaper i samme bransje i Trøndelag.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i fylket. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Omsetning: 6 605 000 Driftsresultat: +20%