Mobiloperatør beklager Kristines (80) fortvilende opplevelse