Brønnøy har redu­sert strøm­utgif­tene med millioner