Blant annet gikk tre av skredene over riksvei 80 mellom Fauske og Bodø, og de rammet også Nordlandsbanen.

Det er jordskredvarslinga i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sender ut varsler om sørpeskred.

– Vi opplevde at mediene generelt var flinke til å videreformidle farevarselet og rapportere om sørpeskred, sier jordskredvakt i Ann-Live Leiene i NVE.

Formidling av korrekt skredtype er viktig for det videre arbeidet med å forbedre varslene, skriver Varsom.no. Sørpeskred blandes av og til sammen med snøskred eller flomskred, noe som fører til underrapportering av skredtypen.