Dyrevernorganisasjonen NOAH anmeldte i mars Linda Strand for brudd på dyrevelferdsloven etter at hun la ut et bilde av en hjemmelagd musefelle. Politiet mente fellen ikke var en forsvarlig avlivningsmetode av mus og ga Strand en bot på 6000 kroner, skriver Rett24.

Strand måtte møte i retten etter å ha nektet å betale. Der ble hun dømt til å betale boten. Da hun forsøkte å anke, sa Frostating lagmannsrett at de ikke ville behandle anken.

Nå har Høyesterett opphevet vedtaket, som betyr at saken kan komme opp igjen.

Høyesterett peker på at det ikke foreligger rettspraksis om at skadedyrbekjempelse skal skje på «dyrevelferdsmessig forsvarlig måte».

– Jeg er spesielt glad for at Høyesterett peker på at dyrevelferdsloven ikke kan være blind for hva slags dyr det dreier seg om, og dette kan bli en spennende diskusjon når saken skal behandles i lagmannsretten, sier Strands advokat Thor Kleppen Sættem til NRK.