Staten ved Utdanningsdirektoratet har endret på sitt regelverk for skolegudstjenester. Fra 13. november i år anbefales det nå at elevene aktivt skal melde seg på skolegudstjenester.

Byskolene følger anbefaling

Tidligere har det vært slik at foreldre eller elever over 15 selv kan melde om fritak fra skolegudstjenester.

Utdanningsdirektoratet skriver følgende:

"Vi anbefaler at skolene organiserer deltagelse ved at elevene aktivt melder seg på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi presiserer også at fritak omfatter øving til gudstjeneste."

Fra før er det presisert i reglene at skolene skal tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud for de som melder om fritak.

Den siste uken har både BBU og Salhus skole i Brønnøysund sendt ut SMS til foreldre, der de anmoder foreldre om påmelding til skolegudstjeneste eller alternativt opplegg.

Ikke et krav i Brønnøy

Ifølge pedagogisk konsulent Knut Johansen er ikke anbefalingen gjort til et krav på kommunenivå i Brønnøy.

- Men det er helt greit at skolene følger anbefalingen. Dette høres veldig kurant ut. Det er enkelt å sende melding og bekrefte for foreldrene, sier Johansen.

- Det går mot at skolene og samfunnet for øvrig skal være mer verdinøytralt, så dette virker å være en naturlig utvikling, sier han.

- Skal dette diskuteres i administrasjonen?

- Vi får følge med på gudstjenestene i år, om det kommer noen reaksjoner. Og så vurdere om det er grunnlag for å diskutere dette på kommunenivå, sier Johansen.

BAnett forsøkte tirsdag å få en kommentar til saken fra prost Sigridur Gudmarsdottir i Sør-Helgeland prosti, uten å lykkes med det.