Røde Kors tilbyr ferie for familier som ikke har råd til å reise bort

foto