Hotellet avviste ungdommer som ville fortsette festen

foto