Vevelstads ferjebrev blir spørsmål til samferdselsministeren

foto