Fiskeridirektoratet sier nei til havoppdrett i området nærmest Vega