Kommunen eier landbruksjord og leier ut til bønder

foto