Torgnes-selskap søker om torskeoppdrett ved Torget