Vedtatt kutt gir merforbruk fordi det tar tid å kutte

foto