- Pensjon fra første krone vil ha spesielt stor betydning på Sør-Helgeland

foto