Torghattmessen 60 år: – Melk og brød for næringslivet