Regjeringens satsing på spredt skolestruktur gir bare småpenger

foto
Hilstad er en av fire skoler i Brønnøy kommune. En post på statsbudsjettet skulle favorisere kommuner med spredt skolestruktur, men det gir bare småpenger for Brønnøy. Foto: Jøran Horn