Daglig leder har sagt opp i Bindal Utvikling

foto