Tillitsvalgte skjønner at arrangement kan gi bismak

foto