Kommunen opplever store problemer med rekruttering