Ingelin Noresjø går av, har ny jobb i næringslivet

foto