Russland testet atomberedskapen utenfor Finnmark

foto