Stor studie: Økt oppdrett fører til mer oppdrettsgener i villaksen