Strømkapasitet er en utfordring for settefiskanleggetablering

foto