Tirsdag kom regjeringen med en nasjonal anbefaling om munnbind på all kollektivtrafikk, der det er vanskelig å holde avstand. Dette gjelder også på båt.

Fylkesdirektør Bardal oppfordrer alle til å følge anbefalingen fra regjeringen.

Bardal legger til at det fra i morgen vil innføres et annet smittereduserende tiltak på busser i Nordland.

- De fremste setene i alle busser vil bli sperret. Selv om dette vil redusere kapasiteten noe vurderer vi at dette er et formålstjenlig tiltak for å få ned smitterisikoen for våre sjåfører, avslutter Bardal.