Helgelandshuset utsatte avgjørelsen om Tovåsen

foto